Hướng dẫn sửa các trang với WPBakery Page Builder

No Comments
wpbakery-2

Bước 1: Đăng nhập với quyền quản trị.

Bước 2: Mở trang cần chỉnh sửa, ví dụ: Trang chủ (Home page)

Trên thanh quản trị, chọn Edit with Wpbakery Page Builder

chọn Edit with Wpbakery Page Builder để chỉnh sửa

Bước 3: Tìm đến phần cần sửa, click vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa

Phần 1: Chọn Slide ảnh hiển thị

Bước 1: Tìm đến phần Revolution Slider, chọn biểu tượng bút chì để chỉnh sửa.

Bước 2: Một hộp thoại mở ra, chọn mũi tên xổ xuống ở Revolution Slider, chọn slide muốn được hiển thị.

Chọn slide muốn hiển thị

Phần II: Sửa ảnh bìa ngoài từng châu lục

Chọn biểu tượng bút chì để sửa ảnh

Bước 4: Một hộp thoại mở ra, tìm đến phần image để thay thế ảnh

Lưu ý ảnh đẹp cần đúng kích thước 667×667 (pixcel)

Chọn ảnh thay thế tỉ lệ 1:1

Bước 5: Chọn ảnh để thay thế

chọn ảnh và ấn set image

Bước 6: Ấn Save changes để thay đổi

ấn save changes để thay đổi

Bước 7: Click vào Cập nhật trang để cập nhật thay đổi.

Phần III: Sửa slide ảnh chạy cuối trang

Bước 1: Tìm đến phần Học tập tại các trường đại học hàng đầu

Trong khung soạn thảo bên dưới chọn biểu tượng bút chì để chỉnh sửa

Bước 2: Chú ý đến những phần giống như được bôi đen trong hình

Đây là các đường dẫn để thay thế ảnh, đường dẫn này lấy ở đâu?

Bước 3: Các bạn vào thư viện (nên mở trong 1 tab mới), tải ảnh cần thay thế lên hoặc chọn một ảnh có sẵn.

Sau đó ở phần url copy đường dẫn ảnh.

Kích thước ảnh phần này yêu cầu là 273x138px hoặc tỉ lệ tương tự.

Bước 4: Quay lại bước 2, thay thế đường dẫn vừa copy vào những phần được bôi đen (lưu ý giữ nguyên cặp dấu ngoặc kép)

Sau khi hoàn tất ấn Save changes và Click Cập nhật trang để cập nhật thay đổi.

Previous Post
Hướng dẫn thay ảnh trong Slider Revolution
Next Post
Hướng dẫn thêm ảnh vào thư viện ảnh ngoài trang chủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu