Hướng dẫn sửa menu trong WordPress

No Comments

Bước 1: Đăng nhập quyền quản trị với tài khoản admin

Bước 2: Trong danh mục quản trị tìm đến Giao diện > Menu

Bước 3: Trong phần cấu trúc Menu

1 – Tìm đến phần cẩn chỉnh sửa, Click vào mũi tên xổ xuống

2 – Sửa tên hoặc di chuyển Menu theo ý muốn

3 – Chọn Lưu Menu

Previous Post
Hướng dẫn thêm ảnh vào thư viện ảnh ngoài trang chủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu