Hướng dẫn thêm ảnh vào thư viện ảnh ngoài trang chủ

No Comments
tao-thu-vien-anh-7

Bước 1: Đăng nhập vào trang admin bằng tài khoản quản trị.

Bước 2: Trong phần danh mục quản trị chọn Bài viết > Viết bài mới

Bước 3:

1 – Nhập tiêu đề album ảnh. Ví dụ: Album 1, Album 2, Album 3,….

2- Tích vào định dạng Bộ sưu tập

Bước 4:

1- Chọn kích thước hiển thị ra ngoài trang chủ có 3 tùy chọn: 900×450, 450×450, 225×225. Nếu không có thể để mặc định.

2- Thêm ảnh vào bộ sưu tập

3 – Chọn Chuyên mục là Thư viện ảnh

Bước 5: Đặt ảnh đại diện cho Album

Bước 6: Chỉnh sửa phần đăng

Tìm đến phần đăng ngay lập tức, chọn Chỉnh sửa

Tiếp theo đổi năm 2020 thành 2019, sau đó ấn Đăng

Bước 7: Khi hiển thị ra ngoài trang chủ, mỗi bài viết sẽ là 1 ô:

Click vào mỗi ô sẽ xem đc tất cả ảnh nhờ nút chuyển trái – phải

Nếu muốn xem tất cả các bài viết trong thư viện ảnh, trong trang quản trị các bạn vào phần Bài viết. Sau đó chọn chuyên mục Thư viện ảnh và ấn Lọc là được.

Previous Post
Hướng dẫn sửa các trang với WPBakery Page Builder
Next Post
Hướng dẫn sửa menu trong WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu